മിനീസ് ബ്യൂട്ടി കെയർ മർക്കസിനടുത്ത് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് സോനനായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  • 1
    Share

കുന്ദമംഗലം: മാറി വരുന്ന യൗവ്വനം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന സാഹചര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന മിനീ സ് ബ്യൂട്ടി കെയർ കാരന്തൂർ മർക്കസിനടുത്ത് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് സോനനായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഷൈജ വളപ്പിൽ, ക്ഷേമകാര്യ ചെയർമാൻ ടി.കെ ഹിതേഷ് കുമാർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ലിനി, ബാലകൃഷണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *