പ്രതീക്ഷ” എന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആണ് മുട്ടത്തറയിൽ പണിത 192 വീടുകൾ മന്ത്രി മേഴ്സി കുട്ടിയമ്

“പ്രതീക്ഷ” എന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആണ് മുട്ടത്തറയിൽ പണിത 192 വീടുകൾ മന്ത്രി മേഴ്സി കുട്ടിയമ്മയുടെ മറുപടി വൈറലായി കോഴിക്കോട്:. “പ്രതീക്ഷ” എന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആണ് മുട്ടത്തറയിൽ പണിത 192 വീടുകൾ ഓഖി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചെതെന്ന വാദം ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞു ഇതു സംബദ്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി മേഴ്സി കുട്ടിയമ്മ നൽകിയ കത്ത് വൈറലാകുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *