മിനി സിവിൽ സ്‌റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനേ പുറത്തെടുക്കും

 

കുന്ദമംഗലം: മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്‍റെ  നിർമ്മാണം മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും കുന്ദമംഗലം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറോളം വരുന്ന മണൽ ലോറികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ  അനുമതി പോലും ചോദിക്കാതേ പോലീസ് ബ്ലോക്ക് കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്തിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ പലതും ആക്രികടക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത നിലയിലായിരിക്കയാണ്.ഈ വണ്ടി പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *