ചരമം :രാധാമണി (63)

കുന്ദമംഗലം: ചെത്തുക്കടവ് പുതിയ പറമ്പത്ത് മണ്ണിൽ ഗംഗാധരൻ നായരുടെ ഭാര്യ രാധാമണി(63) അന്തരിച്ചു. മക്കൾ: ഷീബ, ഷിഞ്ചുകുമാർ (എക്സൈസ്) മരുമക്കൾ സദാനന്ദൻ, രമ്യ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *