കാരന്തൂരിൽ വീണ്ടും വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരേ കല്ലേറ്

  • 1
    Share

കുന്ദമംഗലം: ദേശീയപാത കാരന്തൂർ ഓവുങ്ങരയിൽ വീണ്ടും ഹർത്താലനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരേ ശക്തമായ കല്ലേറ് നടത്തുന്നു നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കല്ലേറിൽ തകർന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *