ചരമം:കൊടുവള്ളി ആധാരം എഴുത്ത് കാരൻ മുഹമ്മദലി

  • 2
    Shares

കൊടുവള്ളി: ആധാരം എഴുത്ത് കാരനായിരുന്ന
മാണിക്കോത്ത് മുഹമ്മദലി മരണപ്പെട്ടു, മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം 4.30 ന് ആക്കി പോയിൽ മസ്ജിദിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *