മർകസ് ഗേൾസ് ഹൈസ് സ്കൂൾ  ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചു.

കുന്ദമംഗലം:എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച വിജയം നേടി മികച്ച വിജയം നേടി മർകസ് ഗേൾസ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍. 99.18 ശതമാനം വിജയമാണ് സ്‌കൂള്‍ കൈവരിച്ചത്. 244 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇതില്‍ 242 പേരും വിജയിച്ചു. 20 കുട്ടികള്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫലത്തേക്കാള്‍ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇത്തവണത്തെ വിജയം. തുടര്‍ച്ചയായി 11 വര്‍ഷമായി മർകസ് ഗേൾസ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍ 97 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ വിജയം നേടുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *