കാരന്തുർ ടൌൺ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി എസ്.എസ്.എൽ .സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു….

കുന്ദമംഗലം:കാരന്തുർ ടൌൺ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി എസ്.എസ്.എൽ .സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു…. കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത്‌ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രടറി മൊയ്‌തീൻ കോയ കണിയാറക്കൽ, പഞ്ചായത്ത്‌ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ്‌ സിദ്ധീഖ് തെക്കയിൽ, ടൌൺ ലീഗ് പ്രസിഡന്റ്‌ ബഷീർ മാസ്റ്റർ, സെക്രട്ടറി ജാഫർ പാടവയൽ, യൂത്ത് ലീഗ് ഭരവാഹികളായ സഹദ് വി.കെ, നസീബ് വി.കെ, സാബിത് വി.കെ, സബീർ അലി പങ്കെടുത്തു വ്ദ്യാര്ഥികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗ് ആദരിച്ചത് 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *