കുന്ദമംഗലംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഏഴ് “എൻ്റെ ഗ്രാമം  കർഷകഗ്രാമം” പദ്ധതി തുടങ്ങി

കുന്ദമംഗലം: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഏഴ് എൻ്റെ ഗ്രാമം  കർഷകഗ്രാമം” പദ്ധതി ഖാലിദ് കിളി മുണ്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നവ കർഷകരെ ആദരിക്കലും തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കലും, കർഷകർക്ക് വിത്തും വളവും വിതരണവും മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഖാലിദ് കിളിമുണ്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്കാർഷിക മേഖല വികസിപ്പിക്കുക , കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക,തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പത്തോളം സംഗകൃഷിക്കാണ് ഇന്ന് വിത്തും വളവും നൽക്കി’ ആദരിച്ചത് .വാർഡ് മെമ്പർ ടി.കെ സൗദ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചുപരിപാടിയിൽ ഒ.സലീം, കെ.മൊയ്തീൻ, പി.പി ആലി, പി.നജീബ്, പി പി ഇസ്മായിൽ, പി .മുഹമ്മദ് ,ഇസ്മായിൽ .കെ, കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *