കുന്ദമംഗലംപാലപറമ്പത്ത് [കിഴക്കെകണ്ടിയിൽ]കൃഷണൻ (63) നിര്യാതനായി

കുന്ദമംഗലം
പാലപറമ്പത്ത് [ കിഴക്കെകണ്ടിയിൽ]
കൃഷണൻ 63 നിര്യാതനായി
പരേതനായ പാലപറമ്പത്ത് അപ്പുട്ടിയുടെ മകനാണ്
അമ്മ ലക്ഷിമി ഭാര്യ ജയതി
മക്കൾ അഖിൽ, അഞ്ചു ,മരുമകൻ അനീഷ്
ശവസംസ്ക്കാരം [2 -7-2020] രാവിലെ 9 മണിക്ക് കണ്ണോറ കുടുംബ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *