കുന്ദമംഗലംപോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത വാഹനങ്ങൾ ബസ്റ്റാൻ്റിൽ

കുന്ദമംഗലം: പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത വാഹനങ്ങൾ നിരവധി ബസ്സുകളും യാത്രക്കാരും നിത്യാന കയറിയിറങ്ങുന്ന കുന്ദമംഗലം പുതിയ ബസ്റ്റാൻ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച പോലീസ് നടപടി വിവാദമായി. ഇതു മൂലം സ്റ്റാൻ്റിൽ പ്രവേശിച്ച ബസ് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ഏറെ പ്രയാസപെട്ടു .ബസ്റ്റാൻ്റിന് സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള ഓട്ടോ ബേയിലേക്ക് വരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളും പ്രയാസത്തിലായി പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചാത്തമംഗലം യാർഡിലേക്ക് മാറ്റാതേ പോലീസ് സ്റ്റാൻ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ആവശ്യപെട്ടു ഇന്നലെ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കർണാടക രജിസ്ട്രേഷനുള്ളകരിങ്കൽ ലോറിയും മഹാരാഷ്ട്ര രജിട്രേഷനുള്ള കണ്ടയിനർ ലോറിയുമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *