കോവിഡ് 19 നിയമം മറികടന്ന് കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് പല മെമ്പർമാരും അതൃപ്തി അറിയിച്ചു

കുന്ദമംഗലം: കോവിഡ് 19 നിയമം മറികടന്ന് ഇന്ന് പദ്ധതി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അസാധാരണ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഭരണസമിതി കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് കുടുകയും സമ്പർക്കത്തിലേർപെട്ടവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടങ്കിലും യോഗം മാറ്റിവെയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപെടുത്തി പല മെമ്പർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്ന വിവരം മെമ്പർ മാരെ അറിയിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *