കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കാരന്തൂർ വാർഡ് 21 കണ്ടയിൻമെൻ്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കുന്ദമംഗലം:  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 21 കാരന്തൂർ നോർത്ത് ഒരാൾക്ക് ഉറവിടം അറിയാതെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊണ്ട് 2020 ജൂലായ് 27 മുതൽ കണ്ടയിൻമെൻ്റ് സോണായി ജില്ല കലക്ടർ സാംബശിവറാവു പ്രഖ്യാപിച്ചു.വാർഡ് കാരന്തൂർ ഓട്ടോസ്റ്റാൻ്റ് റോഡ് തുടങ്ങി മണ്ടാൾ, വടക്കുംതല, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം റോഡ്, നൂരിയ മദ്രസ റോഡ്, ഉൾപെടും

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *