വടക്കേ ചാലിൽകുട്ടൂസ (68) നിര്യാതനായി

 കുന്ദമംഗലം: കാരന്തൂർ വടക്കേ ചാലിൽ കുട്ടൂസ (68) നിര്യാതനായി ഭാര്യ ആയിശ മക്കൾ: റഫീക്ക്, ഫർസാന, ഫസന മരുമക്കൾ: സക്കീർ എടവണ്ണ പാറ, മുനീർ വാഴക്കാട്, റുബീന മുണ്ടുമുഴി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *