കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 16 ലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6 പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കുന്ദമംഗലം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 16 പൈങ്ങോട്ട് പുറത്തും 6 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പ്രമുഖ ജ്വല്ലറിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ കോർട്ടേഴ്‌സിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം കർശനമായി തടഞ്ഞ ഇവിടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യം മേനേജർക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചത് .ഇതോടെ കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽപോസിറ്റീവായവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി അധികൃതർ ഇവർ ഇവിടത്തുകാരല്ല എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും താമസം 16 ൽ അല്ലേ എന്നും പോക്ക് വരവും പഞ്ചായത്തിലൂടെ അല്ലേ എന്ന് നാട്ടുകാരും ചോദിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ പരിസരത്ത് ഉള്ളവരാണ് ക്ലീനിംഗിനായി ചെല്ലുന്നത് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വേണ്ടേയെന്നും ചോദ്യമുയർന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *