ജൂലൈ 31 നാളെ അടുക്കളക്ക് അവധി പെരുനാൾ ഭക്ഷണം കാരന്തൂർ ഓവുങ്ങരയിലെ അൽ റെയ്ദാൻ മന്തിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി 8 വരെ ബുക്കിംഗ്

കുന്ദമംഗലം: കാരന്തൂർ ഓവുങ്ങരയിലെ അൽ റെയ്ദാൻ മന്തിയുടെ “ജൂലൈ 31 ന് അടുക്കളക് അവധി നൽകൂ “പരസ്യവാചകം വൈറലായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തിയും ഫോൺ വഴിയും മന്തി ബുക്ക് ചെയ്തത്.നിരവധി ബ്രാഞ്ച് കൾ ഉള്ള ഇവരുടെ മന്തിക്ക് ജില്ലക്കകത്തും പുറത്തും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് മാത്രമല്ല ഓഡർ പ്രകാരം അൽഫാം ,തന്തൂരി ,ദം ബിരിയാണി എന്നിവയും ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് 30 ന് രാത്രി 8 മണി വരെ മാത്രമേ ബുക്കിംഗ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് മേനേജിംഗ് പാർട്ണർമാർ അറിയിച്ചു. ഹോം ഡെലിവറിയും ഉണ്ട് ഫോൺ: 77 36 69 92 66, 77 36 60 06 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *