പതിമംഗലം കോവിഡ് PCRടെസ്റ്റ് ഫലം വന്നു എല്ലാം നെഗറ്റീവ്

കുന്ദമംഗലം: ഇക്കയിഞ്ഞ ദിവസം പതിമംഗലം അൽജൗഹർ സ്ക്കൂളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയ ടെസ്റ്റ് ഫലം വന്നു എല്ലാം നെഗറ്റീവ് കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോൺവാർഡ് 1 പിൻവലിക്കാൻ കലക്ടറോട് ആവശ്യപെടും കാരന്തൂരിലെ വാർഡ് 21 ൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിയേണ്ടി വരും വാർഡ് 16 പൈങ്ങോട്ട് പുറത്തേ മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോണ്ടാനവില്ലയിൽ താമസക്കാർക്ക് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവായതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ക്ലീനിംഗ് ആവശ്യത്തിനായി എത്തുന്ന പരിസരത്തുള്ളവർക്കും കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറൻ്റയിനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും സംശയമുള്ളവർക്കും ആനപ്പാറ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഇന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കോവിഡ് പരിശോധനക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *