കുന്ദമംഗലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് വാർഡ് 9ൽ +റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപെട്ടപ്പോൾ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോണായ 21,8, 16 ൽ വീണ്ടും +റിപ്പോർട്ട്

കുന്ദമംഗലം :ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തിയ നടത്തിയ ആന്റിജൻ പി സി ആർ പരിശോധനയിൽ ഏഴിലധികം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

199 ആന്റിജൻ പരിശോധനയും 19 പി സി ആർ പരിശോധനയുമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കും,ചികിത്സയ്ക്കുമായി മെഡിക്കൽ കോളിജിലെ കോവിഡ് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല നാളെ ലഭ്യമാകൂ എങ്കിലും നിലവിലെ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോണായ 8, 21, 16 ൽ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപെട്ടപ്പോൾ തന്നെ വാർഡ് 9പുതിയതായി കടന്നു വരികയും ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *