വിദേശത്തു നിന്നുംനാട്ടിൽ എത്തി വീടുകളിലും സമീപത്തും ക്വാറൻ്റയിനിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് “സ്നേഹവിരുന്ന്” പദ്ധതിയിലൂടെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്ന കുന്ദമംഗലം ടൗൺ കെ.എം.സി.സിയുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധേയമായി.

കുന്ദമംഗലം: വിദേശത്തു നിന്നുംനാട്ടിൽ എത്തി വീടുകളിലും സമീപത്തും ക്വാറൻ്റയിനിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് “സ്നേഹവിരുന്ന്” പദ്ധതിയിലൂടെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്ന കുന്ദമംഗലം ടൗൺ കെ.എം.സി.സിയുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധേയമായി.19 ദിവസം പിന്നിട്ട കമ്മറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് ഓരോ ദിവസവും വിവിധ നേതാക്കൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും 19ാം ദിവസത്തെ സ്നേഹവിരുന്നിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കുന്ദമംഗലംപഞ്ചായത്ത് മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രസിഡൻ്റ് ഒ.ഉസ്സയിൻ നിർവ്വഹിച്ചു അരിയിൽ അലവി, എൻ.സദക്കത്തുള്ള, എം.കെ.സഫീർ, എൻ.എം.യൂസുഫ്, സാക്കിർ പുറ്റാട്ട്, സനൂ ഫ് ചാത്തങ്കാവ്, മുസ്തഫ, റഹീം, കബീർ, ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *