ദേശീയപാത കുന്ദമംഗലത്ത് റോഡിൽ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപെട്ടത് മൂലം അപകടങ്ങൾ പതിവ് കാഴ്ച

കുന്ദമംഗലം:കോഴിക്കോട് -വയനാട് നാഷണൽ ഹൈവേ (766)ൽ കുന്ദമംഗലം ടൗൺ, സിന്ധു തിയേറ്റർ, ബസ്റ്റാന്റ് പരിസരം ഉൾപ്പെടെ റോഡിൽ നിരവധി ഗട്ടറുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്മൂലം ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഗട്ടറുകൾ വെട്ടികുമ്പോഴും, അറിയാതെ ചെന്ന് ചാടുമ്പോഴും, ഇരുചക്ര വാഹനമുൾപ്പെടെ, നിത്യേന അപകടം പതിവായിരിക്കയാണ്…
ഇതിന് അടിയന്തിര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുന്നമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ബാബുമോൻ. കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഹൈവേ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റീനക്ക് പരാതി നൽകി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *