കൊടുവള്ളി ആർ.ടി.ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചു

കൊടുവള്ളി: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെKL. 57 കൊടുവള്ളി ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോണിലായിരുന്ന ആർ.ടി.ഓഫീസ് ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് പൊതുജനത്തിന് നിബന്ധനകളോടെ പ്രവേശനാനുമധി നൽകിയിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കടുത്ത പനി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് അവധിയിലായിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്ന കാര്യം പീന്നീട് ആലോചിക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയീച്ചു മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *